2.1. Tangon tanssietiketti

Tällä sivulla

 • Yleistä tanssietiketistä – los códigos
 • Eri tanssitilaisuudet – practica ja milonga
 • Musiikki – tanda ja cortina
 • Tanssiin haku – cabeceo ja mirada
 • Tanssirinki – ronda
 • Elävä musiikki milongassa
 • Lisätietoa
  • Tekstejä
  • YouTube-videoita

Yleistä tanssietiketistä – los códigos

Argentiinalaisen tangon tanssietiketin, ”los códigos (de la milonga)”, tarkoitus on auttaa tekemään sosiaalitanssista sujuvaa ja miellyttävää ja tarjota kaikille tanssijoille yhtäläiset mahdollisuudet nauttia tanssista.  Tangoetiketti on siten olennainen osa argentiinalaisen tangon tanssikulttuuria.

Tällä sivulla esitellään perinteisen argentiinalaisen tangon tanssietiketti yleisellä tasolla. Etikettiä sovelletaan hieman eri tavoin eri tanssipaikoissa, mutta pääpiirteet ovat yleensä samanlaiset, jopa eri puolilla maapalloa. Tästä syystä etiketin tunteminen helpottaa uuteen tanssipaikkaan menemistä, oli sitten kyse Suomesta tai Buenos Airesista. Yksityiskohtaisempaa tietoa tanssietiketistä saa sivun lopussa olevista linkeistä.

Eri tanssitilaisuudet – practica ja milonga

Kaksi argentiinalaisen tangon pääasiallista tanssitilaisuutta ovat practica ja milonga. Ensin mainittu on harjoitustilaisuus ja jälkimmäinen tanssit. Practica voi olla ohjattu tai vapaa. Sen aikana on mahdollista harjoitella ja se on usein muodoltaan milongaa vapaampi tilaisuus.

Milonga on argentiinalaisen tangon tanssit, jossa nautitaan hyvästä musiikista ja seurasta ja pidetään hauskaa tanssimalla. Milongassa ei yleensä ole hyvien tapojen mukaista harjoitella tai opettaa. Monille milonga on paitsi tanssitilaisuus, myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma, jossa tavataan ystäviä. Milongaan ei siten välttämättä tulla ainoastaan tanssimaan, ainakaan koko ajaksi.

Musiikki – tanda ja cortina

Musiikki on tärkeässä osassa argentiinalaisen tangon tansseissa. Useimmiten musiikista vastaa DJ ja joskus milongoissa on elävää musiikkia. Practicoissa musiikkia voidaan soittaa vapaammin, mutta ainakin milongoissa musiikki jaetaan yleisesti tandoihin, eli yleensä 3-4 kappaleen sarjoihin. Yksi tanda tanssitaan tavallisesti saman tanssiparin kanssa. Tandojen välillä soitetaan cortina, eli verho/välisoitto, jonka aikana siirrytään pois tanssilattialta. Cortina on perinteisesti jotain muuta musiikkia, kuin argentiinalaista tangoa.

Milongoissa noudatetaan useimmiten TTVTTM-tandakiertoa, jossa soitetaan kaksi peräkkäistä tangotandaa, sitten tangovalssitanda, sitten taas kaksi tangotandaa ja sitten milongatanda. Näin joka kolmas tanda on joko valssi- tai milongamusiikkia. DJ ilmoittaa tavallisesti, milloin on tullut aika soittaa illan viimeinen tanda. La cumparsita soitetaan usein illan viimeisenä kappaleena.

Tanssiin haku – cabeceo ja mirada

Perinteisesti milongassa tanssiin hakeminen tapahtuu katsekontaktilla. Tästä käytetään yleisnimeä ”cabeceo”. Jos ollaan tarkkoja, itse katsekontakti on ”mirada” ja cabeceo on katsekontaktin saamisen jälkeinen tanssiin kutsuminen pienellä pään liikkeellä tai vain katseella. Kun tanssiin hakeminen tapahtuu katsekontaktin avulla, molemmat osapuolet ovat aktiivisia ja tanssiin lähteminen yhteinen päätös. Katsekontaktin voi myös muodostaa kohtuullisen etäisyyden päästä. On huomaavaista odottaa tandan ensimmäisen kappaleen ensimmäiset tahdit, ennen kuin hakee tanssiin; tällöin tanssiin lähtijä tietää mitä musiikkia hän tulee tanssimaan (esimerkiksi rytmillistä ja nopeaa D’Arienzon orkesterin musiikkia tai hidasta ja romanttista Fresedon orkesterin musiikkia).

Kun kaksi tanssijaa ovat saaneet katseen avulla sovittua yhteisesti lähtevänsä tanssimaan siirtyy toinen tanssijoista (perinteisesti mies) toisen luokse ja tämän jälkeen siirrytään yhdessä tanssilattialle.

Milonga on monelle tanssijalle paitsi tanssitilaisuus, myös mahdollisuus tavata ystäviä ruuan ja juoman äärellä. Tästä syystä kaikki milongavieraat eivät välttämättä halua ainoastaan tanssia koko aikaa, vaan myös ruokailla ja keskustella. Näin ollen on luonnollista että lämpimän ruuan äärellä tai mielenkiintoisen keskustelun syövereissä oleva henkilö ei välttämättä ole haettavissa. Toisaalta kehonkielellään voi viestiä että haluaa nimenomaan tanssia ja että on haettavissa (tango-opettaja Melina Sedó on kirjoittanut blogissan kehonkielestä, Body language for beginners).

Milongassa on tapana tanssia yksi kokonainen tanda saman tanssiparin kanssa. Tandan jälkeen kiitetään tanssiparia tanssista. Tanssilattialta poistutaan yhdessä ja perinteisesti mies saattaa naisen pois lattialta. Jos jostain poikkeuksellisesta syystä tanssi täytyy keskeyttää kesken tandan, tehdään se sanomalla kiitos. Tästä syystä tandan kappaleiden välillä ei yleensä kiitetä, koska tämä voidaan tulkita siten, että tanssilattialta ollaan poikkeuksellisesti poistumassa kesken tandan.

Tanssia ei ole välttämätöntä aloittaa tandan ensimmäisestä kappaleesta vaan tandan keskellä, joko kappaleiden välillä tai kappaleen alussa, voi hyvin tulla tanssilattialle. Tanssin aikana ei yleensä keskustella, sillä se voi häiritä musiikin kuulemista ja tanssiin syventymistä; kappaleiden välillä on siihen mahdollisuus.

29060984_1801924219826886_5907915090407652143_o

Katseella ja kehonkielellä on keskeinen osa tanssiin hakemisessa. Tango Frostbite -festivaali 2018. Finnam Foto.

Tanssirinki – ronda

Milongassa tanssitaan tanssiringissä, rondassa, jossa liikutaan ylhäältäpäin katsoen vastapäivään. Jos tilaa ja tanssijoita on paljon, voi sisäkkäisiä tanssirinkejä olla useampi. Jotta kaikilla tanssijoilla olisi turvallista ja helppoa liikkua tanssilattialla, on hyvien tapojen mukaista pitää oma paikkansa rondassa. Toisen parin ohittaminen on yleensä varattu vain poikkeustilanteita varten. Tuolloin ohittaminen tapahtuu edessä olevan parin vasemmalta puolen takaa katsottuna.

Tyhjälle tai hyvin tilavalle tanssilattialle tultaessa paikan tanssiringissä voi ottaa muualtakin, kuin siitä mistä tulee tanssilattialle. Näin tanssilattia tulee täytettyä tehokkaasti ja jos tanssisalissa on esimerkiksi vain yksi kohta, josta lattialle tullaan, ei tälle kohdalle muodostu turhaa ruuhkaa. Jos tanssiringissä on jo tanssijoita, on rinkiin liityttäessä huomaavaista ottaa katsekontakti siihen pariin, jonka eteen rondassa liitytään, jotta lattialla jo oleva pari huomaa että rondaan liittyy uudet tanssijat. Tämä tapahtuu helpoiten niin, että lattialle tulevan parin viejä hakee katsekontaktin lattialla jo olevan parin viejään, ja odottaa tältä pientä nyökkäystä. Tämän jälkeen lattialle tulevan parin viejä tietää että hänelle ja hänen parilleen on rondassa vapaa paikka.

Mitä tiiviimpi tanssirinki on, sitä tärkeämpää on ottaa huomioon toiset tanssijat. Kun viejä huolehtii siitä, että vapaa tila parin edessä ja takana on suurin piirtein sama, on kaikilla tanssipareilla yhtä paljon tilaa tanssia. Jos tanssilatialla on kovin tiivis tunnelma, täytyy tanssia pienessä tilassa ja välttää liian suuria askeleita ja kuvioita. Koska monet seuraajat pitävät korkeakorkoisia tanssikenkiä, on tärkeää huolehtia siitä että näillä ei vahingossa osu toisen tanssiparin jalkoihin. Jos tapahtuu törmäys, on kohteliasta että molemmat osapuolet huomioivat tilanteen ja pyytävät kohteliaasti anteeksi. Tanssisuuntaa vastaan tanssimista tulee välttää.

Elävä musiikki milongassa

Jos milongassa on elävää musiikkia, on yleensä tapana olla tanssimatta orkesterin/esiintyjän ensimmäistä kappaletta ja keskittyä kuuntelemaan se; sanotaan että orkesteri soittaa ensimmäisen kappaleen salille. Tämän jälkeen on yleensä tapana siirtyä tanssimaan. Esiintyjä tai milongan järjestäjä voi myös kuuluttaa, onko elävään musiikkiin tarkoitus tanssia vai onko se tarkoitettu kuunneltavaksi.

Lisätietoa

Tekstejä

YouTube-videoita


Tämä sivu on julkaistu 2.6.2020.